Rõuge Avatud Noortekeskus ootab oma meeskonda NOORSOOTÖÖTAJAT

Rõuge Avatud Noortekeskus ootab oma meeskonda NOORSOOTÖÖTAJAT

Rõuge noortekeskus võtab tööle 03.aprillist 2017

NOORSOOTÖÖTAJA

Rõuge Avatud Noortekeskus on Rõuge Vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on luua Rõuge valla noortele tingimusi arendavaks tegevuseks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise- ja huvitegevuse.

Töö kirjeldus

  • Noorsootöötaja peamisteks tööülesanneteks on noorele sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbi viimine.
  • Noorte, sh ka mitteõppivate ja – töötavate noorte, isikliku arengu toetamine.

Kandideerimise tingimused

  • kõrge motivatsioon toetada noori ja arendada nende tegevusvõimalusi
  • noorsootöö põhimõtete tundmine
  • soovitavalt noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuurivaldkonna erialane haridus ja eelnev kogemus selles valdkonnas.
  • inglise keele oskus
  •  valmisolek  projekte koostada ja ellu viia
  • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus

Rõuge Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja on meeskonnatööle orienteeritud, aktiivne, organiseerimisvõimeline ja usaldusväärne.

Omaltpoolt pakume huvitavat tööd ja põnevat töökeskkonda ning erialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda ja avatust uutele ideedele.

Kandidaadil saata CV Rõuge Avatud Noortekeskuse e-posti aadressile: raugeank@gmail.com või tuua paberkandjal Rõuge Avatud Noortekeskusesse hiljemalt  22.märts 2017.   Täiendav informatsioon telefonil: 53403309 või e-postil: raugeank@gmail.com .