Rõuge Noortevolikogu

Rõuge Noortevolikogu

Noortevolikogu koosseis 2017-2019

 1. Kelly Falk
 2. Birgit Hain
 3. Lisette Heitur
 4. Sirli Jaaska
 5. Ene-Liis Kahar
 6. Kristiina Kibena
 7. Liivika Koobakene – aseesimees
 8. Brigitta Kostabi
 9. Joosep Kurm
 10. Joanna Kurvits – esimees
 11. Katri Kõva – aseesimees
 12. Kätlin Maran
 13. Berta Parv
 14. Dankan Pilt
 15. Hanna – Liisa Sarik
 16. Elis Tiivoja
 17. Annabel Viks
 18. Eliise Viling

KONTAKT: Joanna Kurvits, joanna.kurvits@gmail.com

NOORTEVOLIKOGU TEGEVUSED JA PROJEKTID

Rõuge Noortevolikogu roll on olla kohalikule omavalitsusele otsustusprotsessides heaks partneriks esindades noorte vaatenurka ja arvamusi. Rõuge vallas on saanud peamiseks kohaliku omavalitsuse ja noortevolikogu töövormiks igakuised koosolekud vallavanema või volikogu esimehega. Koosolekul vaadatakse läbi kõik vallavolikogu päevakorda minevad arutelupunktid. Samuti arutatakse noori huvipakkuvate päevakajaliste teemade üle kodukohas. Noortevolikogu koosolekud toimuvad regulaarselt reedeti Rõuge noortekeskuses enne järgmisel kolmapäeva toimuvat vallavolikogu istungit.

Erasmus+ projekt “Youth in Open Governance Partnership”

Projekti koordinaator Katri Kõva.

2016.aasta oktoobris viib Rõuge Noortevolikogu ellu rahvusvahelise noorteseminari avatud valitsemise teemadel. Seminarist võtavad osa noored Gruusiast, Türgist ja Lätist.

Tänases Euroopas on arvatavasti kohalikul tasandil mitmeid erinevaid viise ja meetodeid kasutuses, mis suurendavad ühiskonnagruppide sh noorte kaasatust kogukonnaprotsessidesse ja seeläbi sidusust ja huvi ühiskonnas toimuva vastu, mis omakorda suurendab vastutust ja enda rolli mõistmist. Kuidas neid noorte kaasamiseks kasutatakse või kuidas võiks kaasata ei tunta laiemalt. Avatud valitsemine on viis, mis toetab noorte kaasatust otsustusprotsessidesse, info liikumist, mis toetab teadlikumaid valikuid. Rõuge vald on seda praktiseerinud. Samas aga ei ole alati kõik nii efektiivne kui ootaksime. Rahvusvaheliste ideede jagamine annaks meile uusi mõtteid arenguteks. Mitmekesine noorte arvamus on huvipakkuv ka otsustajatele, kes soovivad ka oma tööd teha efektiivselt ja mõjusalt. Selleks, et soovitud muutused saaksid toimuda peab traditsiooniline valitsemisvorm muutuma rohkem avatumaks ning noorte kaastuse ja osaluse suurendamiseks otsustajate poolt tuleb tunda noorte maailma ja selle toimimist , sh tehnilisi lahendusi, mis mõjutavad noorte omavahelist ja ka ühiskonna vahelist kommunikatsiooni.

20.-26.oktoobril on Rõuges kohal Türgi, Gruusia ja Läti noored, lisaks otsustajaid ja naabervalla Haanja noored. 22.oktoobril toimus avatud seminar, kus said sõna seotud teemal erineva tasandi otsustajad ja eksperdid. Etteakanded: Tiit Toots – Rõuge vallavanem, Karel Saarna – Rõuge vallavolikogu esimees, Eveli Kuklane – Võru Maavalitsus maasekretär, Kalvi Kõva- Riigikogu liige, Kristjan Tedremaa – Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja, Liia Hänni – e-Riigi Akadeemia, Türgi, Gruusia ja Läti noored ning Katri Kõva- Rõuge Noortevolikogu.

Seminari otseülekande link: https://www.youtube.com/watch?v=ZAMfh-YbYA4

25.oktoobril on fookuses IKT ja noorte kaasamine. Ideega pakustab Eesti Koostöö Kogu ja Maarja-Leena Saar.

Youth in Opened Governance  – ideas of improvement

 • Making “opinion boxes” which are anonymous and help youngsters with less social skills and courage to express their opinions to the leaders and decision makers. These opinion boxes should be put up all around the region at places which are visited by the youngsters- schools, youth centers etc.
 • Using the newer social media platform to reach out to the youngsters. Most efficient are those turned into smartphone applications such as Snapchat, Instagram, Twitter etc.
 • Keeping in touch with the youngsters who have moved out of the region but are still connected to it and including local governance into their studies.
 • Increasing the importance of youth councils in all of the participating countries in order to have an representative body for the youngsters in the regions since youngsters are more opened  and encouraged to express their opinions as a group.
 • Creating a section on the region’s(like municipality’s) web page which is targeted to the youngsters and gives advice and information about selections and the system in general and is given shortly and is formulated in simple and understandable language for the youngsters.
 • Organizing events which bring decision makers and youngsters together and give both decision makers and youngsters an opportunity to share their thoughts, ideas,  and concerns. During those events the youngsters should be working and discussing in groups which include decision makers from different levels. The discussions should be evaluated and the information and advice given should be published and shared both amongst youngsters and decisionmakers.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Erasmus+ projekt AGORA

Projekti koordinaator Joanna Kurvits.

2015. aasta maist 2016. aastal märtsini viis Rõuge noortevolikogu läbi rahvusvahelist Erasmus+ projekti. Meie partneriteks olid noored Archbishop’s Seminary koolist Maltal. Projekti keskmeks teemaks oli valimine ning valimisea langetamine kohalikul tasandil, sest nii Eestis kui Maltal oli hiljuti valimisiga kohalikel valimistel langetatud 16-aastani. Meie eesmärk oli arutleda noorte valimisaktiivsuse üle ning mõelda, mida peaksid kõik osapooled (otsustajad, noored, noortega tegelevad inimesed) tegema selleks, et nüüd noored nii Maltas kui ka Eestis, oleks selleks valmis ning oskaks teha kaalutletud otsuseid.
 
Projekti jooksul toimus kaks kohtumist. Üks Maltal ning teine Eestis, kus õpiti mõlema rahvuse kultuuri ja poliitilist olukorda tunda ning tegeleti projektitööga. Külastasime mõlema riigi erinevate tasandite võimuorganeid ning vestlesime poliitikutega.
 
Projekti tulemuseks soovisime koostada soovitused nii noortele kui ka poliitikutele, mida järgmistel valimistel tuleks arvesse võtta. Selleks uurisime poliitkampaaniat mõlemas riigis, viisime läbi küsitluse, et teada saada, millised suhtlusviisid noortele otsustajatega suhtlemiseks enim sobivad ning arutasime nii isekeskis kui ka teiste noortega, mida nemad otsustajatelt ootavad. 
Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.
  
Oleme koostanud noorte seas toimunud küsitluse tulemustele tuginedes soovitusi noortele ja otsustajatele.
Tulemusi on tutvustatud Rõuge, Antsla, Haanja, Varstu, Mõniste vallavolikogu istungitel, Riigikogus, Võrumaa noorsootöötajatele ja noortele. Sisendeid oleme kogunud nii Osaluskohvikust, ENL suvepäevadel kui ka projektiga seotud noorte arutelude  käigus. Loe ja kasuta seda materjali julgelt!